Κατασκευή και προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης με λέβητα Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου είτε ακόμα και με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Γεωθερμία, Ηλιοθερμία, Αντλίες Θερμότητας). Η μελέτη της εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό και η συντήρηση των καυστήρων από συνεργάτη αδειούχο Συντηρητή Καυστήρων.

Καθώς επίσης πλέον αναλαμβάνουμε και τον καθαρισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης από ιζήματα (μαύρη λάσπη εντός των σωληνώσεων η οποία αποτελείται από ρινίσματα σιδήρου) και τα οποία προκαλούν τη μη σωστή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.