Κατασκευή και προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας με πυροσβεστικές φωλιές και Δίκτυο Καταιονισμού (Sprinkler), σε επαγγελματικούς χώρους και σε χώρους γραφείων. Η κατασκευή της εγκατάστασης γίνεται πάντα σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η μελέτη της εγκατάστασης γίνεται πάντα από συνεργάτη Μηχανολόγο Μηχανικό.