Αναλαμβάνουμε την λήψη δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού από εξειδικευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο. Με βάση τ΄ αποτελέσματα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και κατόπιν οδηγιών τους, αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων ή και συσκευών για την ιδανική επεξεργασία και καθαρισμό που χρειάζεται το συγκεκριμένο νερό για να γίνει εντός των επιτρεπόμενων ορίων και επίσης να είναι πλέον πόσιμο. Διάφορα στάδια επεξεργασίας – καθαρισμού του νερού είναι τα παρακάτω :

  • Φιλτράρισμα με νήμα, με ενεργό άνθρακα και αντίστροφη όσμωση.
  • Απολύμανση με χρήση λάμπας UV.
  • Αφαλάτωση νερού.
  • Χλωρίωση νερού.