Η εποχή που οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των κατοικιών είτε των επαγγελματικών χώρων ήταν κατασκευασμένες από σωλήνες πήλινες, αμιάντου ή και μολύβδινες επίσης έχει ξεπεραστεί. Οι απαιτήσεις της εποχής μας αυξάνονται καθώς επίσης και οι προδιαγραφές για πιο υγιεινές εγκαταστάσεις.

Οι παλιές εγκαταστάσεις πλέον χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Γνώμονας μας είναι πάντα οι απαιτήσεις της εγκατάστασης, οι προδιαγραφές της εγκατάστασης και η οικονομικότερη πρόταση της αγοράς. Βάσει αυτών αναλαμβάνουμε την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αποχέτευσης από οποιοδήποτε είδος σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους όπως Πλαστικές (PVC) και Πολυπροπυλενίου (PPR).

Αναλαμβάνουμε την προληπτική συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και χωρίς προβλήματα καθώς επίσης αναλαμβάνουμε και τον εντοπισμό διαρροών και την επισκευή τους.