Οι απαιτήσεις της εποχής μας αυξάνονται καθώς επίσης και οι προδιαγραφές για πιο υγιεινές εγκαταστάσεις. Η εποχή που οι εγκαταστάσεις ύδρευσης των κατοικιών είτε των επαγγελματικών χώρων ήταν κατασκευασμένες από σωλήνες Γαλβανιζέ έχει περάσει προ πολλού και πλέον χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.

Γνώμονας μας είναι πάντα οι απαιτήσεις της εγκατάστασης, οι προδιαγραφές της εγκατάστασης και η οικονομικότερη πρόταση της αγοράς. Βάσει αυτών αναλαμβάνουμε την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αποχέτευσης από οποιοδήποτε είδος σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους όπως Πλαστικές (PVC) και Πολυπροπυλενίου (PPR). 

Αναλαμβάνουμε την προληπτική συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και χωρίς προβλήματα καθώς επίσης αναλαμβάνουμε και τον εντοπισμό διαρροών και την επισκευή τους.